Érdeklődjön
most!

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatás az Ön személyes adatainak gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban

Nagyra értékeljük bizalmát, és a legnagyobb körültekintést és a legmagasabb biztonsági előírásokat alkalmazzuk, hogy megvédjük személyes adatait az illetéktelen hozzáféréstől. A szorgalom és az átláthatóság az alapja az ügyfeleinkkel való megbízható együttműködésnek. Ezért tájékoztatjuk Önt arról, hogyan kezeljük adatait, és hogyan gyakorolhatja az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján Önt megillető jogait.

1. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Az adatkezelő:
Tchibo Coffee Service GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
E-mail: kontakt@tchibo-coffeeservice.de

2. Hogyan érheti el az adatvédelmi tisztviselőt?

Adatvédelmi tisztviselőnket a következő címen érheti el:
datenschutz@tchibo-coffeeservice.de

3. Mely személyes adatait használjuk fel?

Személyes adatait termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kapcsolatfelvételi és szolgáltatási megkeresések keretében gyűjtjük.
Ezen kívül további adatokat is tárolunk annak érdekében, hogy kínálatunkat folyamatosan tökéletesítsük Önnek. Továbbá automatikusan gyűjtjük a szerverünk naplófájljaiban található információkat, amelyeket az Ön böngészője továbbít nekünk. Ezek a következők:
– Kérelem (a kért fájl neve)
– böngésző típusa/verziója
– Használt operációs rendszer
– A böngészőablak belső felbontása
– képernyőfelbontás
– Javascript aktiválás
– Java be / ki
– Cookie-k be / ki
– Színmélység
– Hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal)
– A hozzáférő számítógép host neve (IP cím)
– A szerver kérés ideje
Ezen adatok személyazonosításra alkalmas tárolására nem kerül sor. Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal. Az Ön IP-címe a látogatás után azonnal törlődik. Amennyiben lehetősége van személyes adatok megadására weboldalunkon, kérjük, ellenőrizze saját maga, mely adatokat kívánja közölni velünk. A kötelezően megjelölt mezőkre szükségünk van az adott megkeresés vagy megrendelésének feldolgozásához. Minden további adatgyűjtés önkéntes, és szolgáltatásaink optimalizálására, illetve szükség esetén statisztikai célokra használjuk fel.
A következő kategóriájú személyes adatokat gyűjtjük:
– Keresztnév, vezetéknév
– cím
– Kommunikációs adatok (telefon, e-mail cím)

4. Milyen forrásokból származnak az adatok?

Az ügyfeleinktől kapott személyes adatokat kezeljük.

5. Milyen Célokból dolgozzuk fel az Ön adatait, és milyen jogi alapon?

Személyes adatait különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG), valamint minden más vonatkozó törvény betartásával dolgozzuk fel.

5.1 Az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.)

Ha Ön önkéntes hozzájárulását adta bizonyos személyes adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához vagy továbbításához, akkor ez a hozzájárulás képezi az adatkezelés jogalapját. Az alábbi esetekben az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük:
– Kapcsolatfelvételi és szolgáltatási igények
– Webes nyomon követés használati elemzés és marketing célból.

5.2 Szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötés kezdeményezéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Ha az Ön személyes adatainak kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön is szerződő fél, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához, amely az Ön kérésére történik, a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

5.3 Jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Bizonyos esetekben az adatait saját magunk vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében dolgozzuk fel:
– Megkeresések megválaszolása

6. Kinek kerülnek továbbításra az Ön adatai?

A Tchibo Coffee Service tartózkodik az Ön adatainak kereskedelmi célú átadásától (értékesítés, bérbeadás) harmadik fél számára, és nem folytat címkereskedést.

Adatait üzleti partnereknek vagy külső szolgáltatóknak továbbítjuk
– Amennyire ez a weboldal működéséhez szükséges.
– Kérdéseinek megválaszolásához
– Csak abban az esetben, ha a partner elkötelezett az adatvédelmi szabványaink mellett

Külső szolgáltatók:
– informatikai szolgáltatók (pl. karbantartó szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók)
– felhatalmazott kereskedők
– Webes tárhely szolgáltatók

Termékkel kapcsolatos kérések továbbíthatók az Ön körzetében illetékes forgalmazóknak / hivatalos kereskedőknek kérésének további feldolgozása céljából.

7. Adattovábbítás harmadik országokba

Hangsúlyozzuk az adatok EU/EGT területén belüli feldolgozásának fontosságát. Azonban használhatunk olyan szolgáltatókat, akik az EU-n/EGT-n kívül dolgoznak fel adatokat. Ezekben az esetekben a személyes adatok továbbítása előtt megbizonyosodunk arról, hogy a címzettnél megfelelő, az EU-n belüli szabványokhoz hasonló szintű adatvédelem áll rendelkezésre. Ez például szabványos szerződéses kikötésekkel („SCC“) vagy kötelező érvényű vállalati szabályokkal („BCR“) vagy speciális megállapodásokkal érhető el, amelyek kimondják, hogy kinek a szabályozása érvényes a társaságra nézve.

8. Meddig lesznek tárolva az Ön adatai

Az Ön személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Tárolásra sor kerülhet akkor is, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó a felelős félre vonatkozó uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb rendelkezésekben előírta. Az adatok zárolására vagy törlésére is sor kerül, ha a fent említett szabványok által előírt tárolási idő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására szerződéskötés vagy szerződés teljesítése miatt van szükség.

9. Milyen jogai vannak az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban?

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e; ebben az esetben Önnek joga van tájékoztatást kapni ezekről a személyes adatokról, valamint a GDPR 15. cikkében részletesen felsorolt információkról. Ezenkívül joga van a helyesbítéshez (GDPR 16. cikk), az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk), a törléshez (GDPR 17. cikk) és az adatok hordozhatóságához (GDPR 20. cikk) a megfelelő jogi feltételek mellett.

Milyen jogokkal rendelkezik az Ön jogos vagy közérdeken alapuló adatkezelés esetén?

A GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön sajátos helyzetére tekintettel bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont alapján (közérdekű adatkezelés) vagy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján (jogos érdekek védelmét szolgáló adatkezelés) történő kezelése ellen. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonás csak jövőbeli hatállyal érvényes.
E jogok és bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőség igénybevételének sérelme nélkül, Ön bármikor élhet azzal a jogával, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatósághoz, különösen abban a tagállamban, amelyben lakóhelye, munkahelye vagy az állított jogsértés helye van, ha úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az adatvédelmi törvényt (GDPR 77. cikk).

10. Jogainak gyakorlása

Jogai gyakorlásához forduljon az adatkezelőhöz vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz a megadott elérhetőségeken, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz: kontakt@tchibo-coffeeservice.de. Kéréseit haladéktalanul feldolgozzuk, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatjuk Önt az általunk megtett intézkedésekről.

11. Van-e kötelezettség az Ön személyes adatainak megadására?

Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén nem köteles megadni személyes adatait, kivéve a kapcsolatfelvételi űrlapon kötelezően kitöltendő mezőket, amelyekre megkeresése feldolgozásához és személyes megszólításához van szükségünk. Az üzleti kapcsolat létesítéséhez meg kell adnia számunkra azokat a személyes adatokat, amelyek a szerződéses jogviszony lebonyolításához szükségesek, vagy amelyeket jogszabályi előírások miatt be kell gyűjtenünk. Ha nem adja meg számunkra a szükséges adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni és feldolgozni a szerződéses jogviszonyt vagy az Ön kérését.

12. Adatgyűjtés és -feldolgozás a Weboldalunkon

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a weboldalunk használata során történő személyes adatok gyűjtéséről. Személyes adat minden olyan adat, amely Önnel személyesen kapcsolatba hozható, pl. név, cím, e-mail címek, felhasználói magatartás. Kiterjedt technikai és működési óvintézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy megvédjük adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és a technológiai fejlődéshez igazítjuk.

12.1 Cookie-k

A cookie-k olyan adatok, amelyeket egy felkeresett webhely tárol az Ön számítógépén, és amelyek lehetővé teszik a böngészőjének átrendelését. A cookie-kon keresztül információ kerül továbbításra a cookie-t beállító webhelyhez. A sütik különféle információkat tárolhatnak, például az Ön nyelvi beállításait, webhelyünk látogatásának időtartamát vagy az Ön által ott megadott bejegyzéseket. Ez kiküszöböli például azt, hogy a webhely minden egyes használatakor újra meg kelljen adnia a szükséges űrlap adatokat. A sütikben tárolt információk a preferenciák felismerésére és a tartalom érdeklődési körök szerinti személyre szabására is használhatók.
Különféle típusú sütik léteznek: a munkamenet cookie-k olyan adatkészletek, amelyek csak ideiglenesen tárolódnak a memóriában, és a böngésző bezárásakor törlődnek. Az állandó vagy tartós cookie-k automatikusan törlődnek egy előre meghatározott időtartam elteltével, amely a cookie-tól függően változhat. Ezzel a típusú sütivel az információk az Ön számítógépén lévő szöveges fájlokban is tárolhatók. Ezeket a sütiket azonban bármikor törölheti a böngésző beállításaiban.
Az elsődleges cookie-kat az éppen meglátogatott webhely állítja be. Csak az adott webhely olvashat információkat ezekből a cookie-kból. A harmadik féltől származó sütiket olyan szervezetek állítják be, amelyek nem üzemeltetik az Ön által meglátogatott webhelyet. Például ezeket a sütiket marketingcégek használják.
A személyes adatok cookie-k segítségével történő esetleges feldolgozásának jogalapja és tárolási időtartama eltérő lehet. Amennyiben Ön hozzájárulását adta nekünk, a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Amennyiben az adatkezelés nyomós jogos érdekeinken alapul, a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A megadott cél ekkor a mi jogos érdekünknek felel meg.
Cookie-kat használunk a weboldal megfelelő működésének biztosítására, az alapvető funkciók működtetésére, a hatótávolság mérésére, valamint – az Ön beleegyezésével, – hogy szolgáltatásainkat a preferált érdeklődési körökhöz igazítsuk. Az ezen a weboldalon használt cookie-k a következők:
[Name]: [persistent/session] [first-party/third-party provider] [purpose] [storage period].
Example 1: _ga: Persistent third-party cookie for the purpose of distinguishing users in the context of tracking by Google Analytics. The storage period is 12 months.
Example2:

Puteți șterge în orice moment cookie-urile deja stocate pe dispozitivul dvs. terminal. Dacă doriți să împiedicați stocarea cookie-urilor, puteți face acest lucru prin setările din browserul dvs. de internet. Alternativ, puteți instala și așa-numitele blocante de reclame (ad blockers). Vă rugăm să rețineți că funcțiile individuale ale site-ului nostru web pot să nu funcționeze dacă ați dezactivat utilizarea cookie-urilor.
When calling up our website, all users of our website are also informed by an info banner about our use of cookies and referred to this data protection notice. As a user, you will also be asked for your consent to the use of certain cookies, in particular for the personalization of services and for marketing measures. Once you have given your consent, you can revoke it at any time with future effect by…[Description of the revocation option; example: by calling up the cookie administration via the following link and unchecking the box next to the processing to which you had consented].
Pe lângă opțiunile menționate mai sus de a vă opune cookie-urilor și instrumentelor individuale utilizate de noi, puteți, de asemenea, să dezactivați opțiunea de a stoca cookie-uri în setările de sistem ale browserului dumneavoastră în orice moment și să ștergeți cookie-urile existente. În plus, vă puteți gestiona preferințele legate de publicitatea bazată pe utilizare sau pe interese pentru mai mulți furnizori terți care gestionează datele de utilizare în numele operatorilor de site-uri web pentru afișarea și analiza publicității bazate pe interese pe următoarea platformă și puteți să dezactivați sau să activați fie toți furnizorii, fie anumiți furnizori: https://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

12.2 Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. (a továbbiakban: Google) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics „sütiket“ használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, hogy segítsenek a webhelynek elemezni, hogyan használják a felhasználók az oldalt. A süti által generált információt a weboldal Ön általi használatára vonatkozóan rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják. Abban az esetben azonban, ha az IP-anonimizálás aktiválva van ezen a weboldalon, az Ön IP-címét a Google előzetesen levágja az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott lerövidítik. A Google a jelen weboldal üzemeltetője nevében ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről, valamint a weboldal tevékenységgel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google más adataival.
Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében. Böngészőjének megfelelő beállításával megtagadhatja a cookie-k használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal teljes funkcióját.
A süti által generált és az Ön weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google részére történő gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi link alatt elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja.
A következő linkre kattintva megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Egy letiltási cookie kerül beállításra, amely megakadályozza az Ön adatainak jövőbeni gyűjtését, amikor felkeresi ezt a webhelyet:
Kattintson ide, hogy kikerüljön a Google Analytics méréséből. A Google Analytics kikapcsolása
A használati feltételek és az adatvédelemmel kapcsolatos információk a következő címen találhatók: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
vagy a https://www.google.de/intl/de/policies/.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen a webhelyen a Google Analytics az IP-anonimizálással bővült annak érdekében, hogy biztosítsa az IP-címek anonimizált gyűjtését (úgynevezett IP-maszkolás).

12.3 Cloudflare

A támadások, káros robotok elleni védelem, valamint a teljesítmény javítása érdekében weboldalunkhoz technológiai partnerünk, a CloudFlare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA szolgáltatásait használjuk. Az erre a szerverre érkező és onnan kimenő összes adat a Cloudflare CDN-jén (tartalomszolgáltató hálózat) keresztül történik.
A Cloudflare internetes biztonsági szolgáltatásokat és elosztott DNS-szolgáltatásokat (tartománynév szervereket) biztosít, amelyek fordított proxyként működnek a webhelyek számára.
A Cloudflare statisztikai adatokat gyűjt a webhely látogatásairól. A hozzáférési adatok a következők: a felkeresett webhely neve, fájl, a hozzáférés dátuma és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, értesítés a sikeres hozzáférésről, a böngésző típusa a verzióval együtt, a felhasználó operációs rendszere, hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal), IP-cím és a kérelmező szolgáltató. A Cloudflare a naplóadatokat statisztikai kiértékelésekhez használja fel saját ajánlatának üzemeltetése, biztonsága és optimalizálása érdekében.
A Cloudflare használata internetes jelenlétünk biztonságos használatának és a kívülről érkező káros támadások elleni védelem érdekében áll. Ez a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont értelmében jogos érdeket képvisel.
Ügyfélfiók törlésekor az adatok törlődnek a szerverekről. Ezenkívül bármikor lehetősége van az adatok törlésére a gyorsítótárból. A naplófájlokat legfeljebb 7 napig tárolják. A szolgáltató adatkezelésével, különösen az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://www.cloudflare.com/security-policy/.

12.4 Google Optimize

Weboldalaink keresletorientált tervezése és folyamatos optimalizálása érdekében a Google Optimize elemző szolgáltatást használjuk, amely a Google Inc. (a továbbiakban: Google) webelemző szolgáltatása, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – és a Google Analytics része. A Google cookie-t állít be, hogy lehetővé tegye az oldalmegtekintések és az oldaltevékenység elemzését. A süti által generált információk a weboldalaink Ön általi használatáról, például az Ön
– felhasználói viselkedése webhelyeinken,
– böngésző típusa/verziója,
– a használt operációs rendszer,
– hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal),
– a hozzáférő számítógép gazdagép neve (IP cím) és
– a szerverkérés időpontja,
továbbításra kerülnek a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott vannak tárolva. Amennyiben az adatkezelés nyomós jogos érdekeinken alapul, a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A megadott cél ekkor megfelel a mi jogos érdekünknek.
Előzetesen megakadályozhatja a süti telepítését a böngészőszoftver megfelelő beállításával, vagy tiltakozhat a feldolgozás ellen a cookie-k böngésző beállításaiban történő törlésével. Az alábbi link alatt részletesebb információkat talál a Google adatvédelmi szabályzatáról.

12.5 AdWords remarketing / Adwords konverziókövetés

Weboldalunk a Google AdWords szolgáltatást használja. A Google AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: Google) online hirdetési programja. Egyrészt a Google AdWords szolgáltatáson belül használjuk a remarketing funkciót. A remarketing funkcióval weboldalunk felhasználóinak érdeklődési körükön alapuló hirdetéseket jeleníthetünk meg a Google Display Hálózatának más webhelyein (magán a Google-on, ún. „Google Ads”-en vagy más webhelyeken). Ebből a célból elemzik a felhasználók interakcióját a weboldalunkon, pl. hogy a felhasználót mely ajánlatok érdekelték, annak érdekében, hogy a weboldalunk látogatása után is célzott hirdetéseket jelenítsenek meg a felhasználók számára más oldalakon. Ebből a célból a Google cookie-t tárol azon felhasználók böngészőiben, akik bizonyos Google-szolgáltatásokat vagy webhelyeket látogatnak meg a Google Display Hálózatán. Ez a süti ezen felhasználók látogatásainak rögzítésére szolgál. Ez a süti egy adott számítógépen lévő webböngésző egyedi azonosítására szolgál, nem pedig egy személy azonosítására; személyes adatokat nem tárolunk.
Továbbá a Google AdWords szolgáltatás használatával összefüggésben alkalmazzuk az úgynevezett konverziókövetést. Amikor rákattint a Google által elhelyezett hirdetésre, a konverziókövetéshez cookie kerül tárolásra számítógépén/felhasználói eszközén. Ez a süti 30 nap elteltével érvényét veszti, nem tartalmaz személyes adatokat, ezért nem használják személyazonosításra. A konverziós cookie-val nyert információkat konverziós statisztikák készítésére használják fel azon AdWords ügyfelek számára, akik feliratkoztak a konverziókövetésre. Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében.
Leiratkozás: Leiratkozhat arról, hogy a Google cookie-kat használjon érdeklődésen alapuló hirdetésekhez, ha felkeresi az alábbi linket, és letölti és telepíti az ott található beépülő modult a böngészőjéhez:
www.google.com/settings/ads/plugin. A Google hirdetési beállításait is igénybe veheti az alábbi linken: http://www.google.com/settings/ads/. További információkat tekinthet meg a következő linken a Google Adwords remarketingről és konverziókövetésről, valamint a Google adatvédelmi irányelveiről: http://www.google.com/privacy/ads/.

12.6 Facebook Website Custom Audience

Weboldalunk a Facebook közösségi hálózat „Website Custom Audience“ (Facebook Ireland Ltd. Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) egyéni célközönség újracélzó technológiáját használja, és lehetővé teszi, hogy weboldalunk látogatóinak, akik már érdeklődtek üzletünk és termékeink iránt, és Facebook-tagok, a Facebookon is megmutassuk a számukra releváns hirdetéseket és ajánlatokat a Facebook hirdetési hálózatán keresztül. Ebből a célból úgynevezett Facebook újracélzó képpontokat építünk be weboldalainkra, amelyek lehetővé teszik, hogy a Facebook álnévvel webhelyeink látogatójaként rögzítse Önt, és az adatokat a Facebookon megjelenő Facebook hirdetéseink alapjaként használja fel. Személyes adatokat nem gyűjtünk Önről és nem tárolunk, ezért Ön nem azonosítható számunkra. A Facebook nem kapcsolja össze az újracélzó képponton keresztül gyűjtött adatokat a Facebookon Önről tárolt felhasználói adatokkal. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a fent említett nyomkövetési eljárás lehetővé teszi, hogy a Facebook számos weboldalon keresztül azonosítsa a felhasználót. Leiratkozás: Ön tiltakozhat a Facebook webhely egyéni célközönségeinek jövőbeni felhasználása ellen a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads és a https://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices oldalon. Az adatvédelemmel és az erre vonatkozó beállításokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads și https://www.facebook.com/about/privacy/.

12.7 Bing Ads / Bing konverziókövetés és újracélzás

DHa webhelyünket a Bing (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 6399, USA) hirdetésein keresztül érte el, amely a Microsoft keresőmotorja, a Bing cookie-kat helyez el az Ön felhasználói készülékén, és felismerjük, hogy valaki rákattintott egy hirdetésre, átirányították a weboldalunkra, és elérte a korábban meghatározott céloldalt, vagy valamilyen műveletet hajtott végre. Csak azon felhasználók teljes számát tudjuk meg, akik egy ilyen hirdetésre kattintottak, majd átirányították őket a céloldalra. Ezeket a sütiket arra használják, hogy egyedileg azonosítsák a webböngészőt egy adott számítógépen, és nem egy személy azonosítására; személyes adatok nincsenek tárolva általunk, vagy a harmadik fél szolgáltatók által a folyamat során.
A Bing remarketing funkcióját használjuk. A remarketing funkció lehetővé teszi, hogy weboldalunk felhasználóinak érdeklődési körükön alapuló hirdetéseket mutassunk be a Bing és a Yahoo! keresőmotorok találati oldalain. Ebből a célból a Bing cookie-t tárol a felhasználók böngészőiben. Ez a süti ezen felhasználók látogatásainak rögzítésére szolgál. Ez a süti egy adott számítógépen lévő webböngésző egyedi azonosítására szolgál, nem pedig egy személy azonosítására; személyes adatok nincsenek tárolva. Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében. Leiratkozás: Bármikor tiltakozhat a harmadik féltől származó hirdetési cookie-k használata ellen, a jövőre vonatkozóan a Bingnél az alábbiak szerint:  http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out unde puteți să vă declarați opunerea. Mai multe informații despre protecția datelor și cookie-urile utilizate de Microsoft și Bing Ads pot fi găsite aici: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement.

12.8. reCaptcha

UWeboldalainkon a reCaptchát használjuk. A reCaptcha a Google LLC ajánlata, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Az EU/EGT és Svájc felhasználóiért felelős szervezet a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország.
A ReCaptcha arra szolgál, hogy megakadályozza a visszaélésszerű automatizált beviteleket a webes űrlapokba, és ezáltal megvédje a tárhely technikai rendszereit. A szolgáltatás biztosítja, hogy a weboldalunkon egy műveletet ember, és ne robot hajtson végre, és ezáltal megvédi weboldalunkat a visszaélésekkel és a spam támadásokkal szemben.
Amikor felkeresi valamelyik weboldalunkat, amelybe a reCaptcha be van építve, kapcsolat jön létre a Google szervereivel. Egy reCaptcha cookie kerül beállításra. Az Ön IP-címe elküldésre kerül a Google-nak. Ezenkívül a reCaptcha a következő adatokat gyűjti „ujjlenyomat“ segítségével:
– a felhasznált böngésző beépülő modulok
– a Google által az elmúlt 6 hónapban beállított cookie-k
– az Ön által ezen a képernyőn végzett egérkattintások és érintések száma
– CSS-információk a megtekintett oldalhoz
– Javascript objektumok
– a dátum
– a böngésző nyelve
A cookie-k használatát és az ujjlenyomat-vételt megtagadhatja böngészője megfelelő technikai beállításainak kiválasztásával, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcióját.
Amennyiben az adatkezelés az EGT-n kívül történik, ahol nincs az európai szabványnak megfelelő adatvédelmi szint, a szolgáltatóval EU-s szabványos szerződési feltételeket kötöttünk az adatvédelem biztonságos szintjének megteremtése érdekében.
A Google adatvédelmi szabályzata és használati feltételei itt találhatók: https://www.google.com/policies/privacy/ és itt: https://policies.google.com/terms.

Az adatgyűjtés és -tárolás jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Jogos érdekeink a fent említett célokhoz fűződnek.

12.9 Google Floodlight

Weboldalunk a Google LLC Campaign Manager online marketingeszközét használja, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Az EU/EGT és Svájc felhasználóiért felelős fél a Google Ireland Limited, a Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország.
A Campaign Manager cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítésére, a kampányteljesítmény-jelentések javítására, vagy annak megakadályozására, hogy egy felhasználó többször is lássa ugyanazokat a hirdetéseket. A cookie-azonosítón keresztül a Google rögzíti, hogy mely hirdetések melyik böngészőben jelennek meg, és így megakadályozhatja azok többszöri megjelenését. Ezenkívül a Campaign Manager cookie-azonosítókat használhat a hirdetési kérelmekhez kapcsolódó, úgynevezett konverziók rögzítésére. Ez az eset áll fenn például, amikor a felhasználó meglát egy Campaign Manager-hirdetést, majd később ugyanazt a böngészőt használja a hirdető webhelyének felkeresésére és vásárlásra. A Google szerint a Campaign Manager cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat. A cookie-azonosító vagy az okostelefon-azonosító a böngészőhöz van kapcsolva, így ha több eszközt, például telefont, táblagépet és két különböző böngészőt használ egy laptopon, minden eszköz vagy böngésző külön azonosításra kerül. A használt marketingeszközöknek köszönhetően böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. Nincs befolyásunk a Google által ezen eszköz használatával gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért tudásunk szintjén tájékoztatjuk Önt. A Campaign Manager beillesztése révén a Google megkapja azt az információt, hogy Ön felkereste weboldalunk megfelelő részét, vagy rákattintott egy tőlünk származó hirdetésre. Ha regisztrált egy Google-szolgáltatásban, a Google hozzárendelheti a látogatást az Ön fiókjához. Még akkor is, ha nem regisztrált a Google-nál, vagy nem jelentkezett be, a szolgáltató megtudja az Ön IP-címét és eltárolja azt.
Ezenkívül a használt Floodlight képpont lehetővé teszi számunkra, hogy értesüljünk arról, hogy Ön végrehajt-e bizonyos műveleteket webhelyünkön, miután elérte vagy rákattintott valamelyik megjelenített/videohirdetésünkre a Google-on vagy egy másik platformon a Campaign Manageren keresztül (úgynevezett konverziókövetés). A Campaign Manager ezt a képpontot arra használja, hogy megértse azt a tartalmat, amellyel Ön a webhelyeinken kapcsolatba lép, és ezt követően célzott hirdetéseket küldhet Önnek.
Amennyiben az adatok feldolgozása az EGT-n kívül történik, ahol nincs az európai szabványnak megfelelő adatvédelmi szint, EU szabványos szerződéses feltételeket kötöttünk a szolgáltatóval az adatvédelem biztonságos szintjének megteremtése érdekében.
További információ a Google adatvédelméről általában: Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek – Google.

Az adatok gyűjtése és tárolása kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjához való kifejezett hozzájárulás után történik. Ez a honlapunkon található cookie-beállítások módosításával a jövőre nézve bármikor visszavonható.

12.10 Google Web Fonts

A betűtípusok webhelyünkön történő egységes megjelenítéséhez a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) webes betűtípusait használjuk. Az EU/EGT és Svájc felhasználóiért felelős fél a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország.
Weboldalunk felkeresésekor a szükséges adatok betöltődnek a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez. Ehhez kapcsolatra van szükség a Google szervereivel, és személyes adatok, különösen az IP-cím továbbítását eredményezheti a Google LLC szerverei felé az USA-ban. A Google webes betűtípusai átkerülnek a böngésző gyorsítótárába a többszöri betöltés elkerülése érdekében. Ha böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, vagy megakadályozza a hozzáférést, akkor számítógépe szabványos betűtípust fog használni.
Amennyiben az adatok feldolgozása az EGT-n kívül történik, ahol nincs az európai szabványnak megfelelő adatvédelmi szint, a szolgáltatóval EU-s szabványos szerződési feltételeket kötöttünk az adatvédelem biztonságos szintjének megteremtése érdekében.

A Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.google.com/policies/privacy/.
Az adatok gyűjtése és tárolása kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjához való kifejezett hozzájárulás után történik. Ez a jövőre nézve bármikor visszavonható.

 

Verzió dátuma: 2022. november 30